Koruyucu ve Uyarıcı Malzemeler

Köpük Sprinkleri Ve Köpük Jeneratörü Uygulamaları

Uçak hangarları, yükleme alanları, özel depo alanları için köpük sprinkleri ve köpük jeneratörü uygulamaları firmamız tarafından etkili bir şekilde yapılarak tam teşekküllü olarak teslim edilmektedir.

Gazlı Söndürme Sistemleri Genel Çalışma Prensipleri

Gazlı söndürme sistemi ile korunacak olan hacimlere yerleştirilen yangın algılama dedektörleri yangın anında algılama yaparak yangın kontrol paneline sinyal gönderirler. Algılama elemanlarından gelen alarm bilgisi ile uyarı cihazlarını (korna, siren, flaşör) ve gazlı söndürme sistemini devreye sokar. Panel alarm, hata ve uyarı bilgilerini kendisine bağlı bulunan adresli ekipmanların durumlarını adres bazında ekipmanla haberleşerek, konvansiyonel cihazların durumlarını çektiği akım ve taşıdığı direnç değerini kontrol ederek tespit eder.

Gazlı söndürme sistemi çapraz zonlama mantığına göre çalışmaktadır. İkinci bir dedektör tarafından da algılama yapılmadıkça gazlı söndürme sistemi devreye girmez. Böylelikle yanlış alarm neticesinde gazın boş yere harcanması önlenmiş olur. İkinci bir dedektörden gelen sinyalin yangın kontrol paneli tarafından doğrulanması ile önceden belirlenmiş bir süre sonunda panel mahaldeki gazlı söndürme sistemini ve ışıklı ikaz ünitelerini devreye alır. Tehlike anında sistem manuel boşaltma butonlarını kullanarak da devreye alınacak özelliktedir. Elektrik kesilmelerine karşı sistem 24 saat akü ile çalışabilir özelliktedir. Panel üzerinde servis, alarm, hata, servis dışı, test, besleme hatası, sesli hata, sistem hatası, servis dışı, alarm ( her zon için ), hata / test / servis dışı ( her zon için ) ve siren durdurma göstergeleri olacaktır.

Otomatik gazlı söndürme sistemleri, söndürme yapılacak mahalde, çapraz zonlama (cross zone) prensibine göre zon teşkil eden dedektörlerden gelen alarm sinyalinin söndürme sistemini aktive etmesi esasına göre çalışacaktır.

Yangının erken algılanabilmesi amacıyla, yangın ürünlerini (duman, aerosol vb) farklı özelliklerden dolayı algılayabilecek, farklı çalışma prensiplerine sahip mahale uygun dedektörleri kullanılacak ve yukarıda belirtildiği üzere çapraz zonlama ile 2 ayrı zon teşkil edecek şekilde birbirlerine irtibatlanmış olacaktır. Böylelikle, söndürme sisteminin iki zonunundan da alarm sinyali gelmemesi halinde bu durum bir ön alarm olarak belirlenecek, söndürme sistemi bu etapta aktive olmayacaktır. Böylelikle yanlış algılamalarda söndürme gazının gereksiz yere boşaltılması önlenecektir.

Söndürme yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu içerideki personele ikaz eden sesli bir alarm cihazı da bulunacaktır.

Ayrıca, söndürme sistemi istenirse mekanik olarak manuel şekilde de devreye sokulabilecektir. Sistem söndürme gazının yangın anında ortama Gazın en çok 10 sn içerisinde boşalması esasına göre planlanıp tüm boru sistemi, püskürtme nozulları ve diğer ekipmanlar bu esasa göre seçilecektir

Sistemde dikkat edilmesi gereken noktalar :

NFPA standartlarında kurallara uygun dizayn ve hidrolik hesaplamalar,

Uluslar arası standartlara haiz malzemeler,

Birinci sınıf işçilik,

Montaj esnasında önceden hazırlanan izometrik çizimlere uyulması ve denetlenmesi,

Periodik bakım ve servis hizmetlerinin zamanında verilmesi.

Gazlı söndürme sistemlerinin genel uygulama alanları :

Bilgi işlem odaları ve merkezleri

Arşivler

Ana kumanda ve kontrol merkezleri

Otomasyon merkezleri

Elektronik malzeme depoları

Sanat galerileri ve müzeler

Kütüphaneler

Laboratuar ve araştırma-geliştirme merkezleri

Elektrik odaları

Telefon santralleri

UPS ve akü odaları

Tıbbi malzeme depoları

GY